โบสถ์นักบุญอันนา

เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์

ชาวเวียดนามได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แก่ชาวนครพนม
เทศกาลไหลเรือไฟ 27 ตุลาคม 58
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำวันเกิดวันอาทิตย์
n m 
download nm

Contact Us

The RIVER Hotel

35/9 ถนนนครพนม-ธาตุพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Phone: 083-669-2999, 042-522-999

35/9 Nakhonphanom – Thaphanom Rd. 
Tambonnaimueng, Amphemueng, 
Nakhonphanom 48000
Phone: 083-669-2999, 042-522-999

The River Map